The Gold View
Tên dự án The Gold View
Chủ đầu tư Công ty cổ phần May Diêm Sài Gòn
Vị trí 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
Quy mô dự án Dự án chung cư
Tổng số bộ cửa hoàn thiện 6.407 bộ cửa

 
Dự án khác
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 38 bộ cửa ngoài trời
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 5.242 bộ cửa