Lucasta
Tên dự án Lucasta
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền
Vị trí Phường Long Phước, quận 9
Quy mô dự án Biệt thự vườn ven sông
Tổng số bộ cửa hoàn thiện AMERICAN DOORS đã hoàn thiện 38 bộ cửa ngoài trời.

Dự án khác
Hoàn thiện 6.407 bộ cửa
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 5.242 bộ cửa