Đảo Kim Cương
Tên dự án Đảo Kim Cương
Chủ đầu tư  
Vị trí  
Quy mô dự án  
Tổng số bộ cửa hoàn thiện AMERICAN DOORS đã hoàn thiện 5.242 bộ cửa

Dự án khác
Hoàn thiện 6.407 bộ cửa
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 38 bộ cửa ngoài trời
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa