Novaland Golf Park
Tên dự án Novaland Golf Park
Chủ đầu tư  
Vị trí Đường số 2, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9
Quy mô dự án  
Tổng số bộ cửa hoàn thiện  

Dự án khác
Hoàn thiện 6.407 bộ cửa
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 38 bộ cửa ngoài trời
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 5.242 bộ cửa