Sadora
Tên dự án Sadora
Chủ đầu tư  
Vị trí New Urban Area, 10 Đường Mai Chí Thọ, An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô dự án  
Tổng số bộ cửa hoàn thiện  

Dự án khác
Hoàn thiện 6.407 bộ cửa
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 38 bộ cửa ngoài trời
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa
Hoàn thiện 2.700 bộ cửa