Ứng viên có thể ứng tuyển các vị trí tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Pacific Wood bằng những cách như sau:

Nộp hồ sơ trực tiếp

 • Văn phòng Hội sở Công ty: Số 506/17 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM
 • Nhà máy sản xuất: Lô A1-2 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM

Hồ sơ bao gồm

 • Đơn dự tuyển (theo mẫu công ty)
 • Bản sao y các văn bằng, chứng chỉ liên quan
 • Sơ yếu lý lịch (chức thực trong vòng 6 tháng)
 • Giấy khám sức khoẻ (hiệu lức 6 tháng trở lại)
 • Bản sao y sổ hộ khẩu, CMND
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm/tuyển dụng/nghỉ việc của công ty cũ (nếu có)
 • 2 tấm ảnh thẻ 3x4cm

Ứng tuyển trực tiếp qua website của công ty

 • http://americandoor.com.vn/vi/tuyen-dung/co-hoi-nghe-nghiep

Ứng tuyển tại các website mà công ty đăng tin tuyển dụng (timviecnhanh.com, vietnamworks.com, careerbuilder.vn,...)

 • Website việc làm tại Career Builder: https://careerbuilder.vn/vi/nha-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-pacific-wood.25A85688.html

Gửi hồ sơ qua Email tuyển dụng của công ty: recruitment@americandoor.com.vn

 

Ứng viên có thể ứng tuyển các vị trí tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Pacific Wood bằng những cách như sau:

Nộp hồ sơ trực tiếp

 • Văn phòng Hội sở Công ty: Số 506/17 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM
 • Nhà máy sản xuất: Lô A1-2 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM

Hồ sơ bao gồm

 • Đơn dự tuyển (theo mẫu công ty)
 • Bản sao y các văn bằng, chứng chỉ liên quan
 • Sơ yếu lý lịch (chức thực trong vòng 6 tháng)
 • Giấy khám sức khoẻ (hiệu lức 6 tháng trở lại)
 • Bản sao y sổ hộ khẩu, CMND
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm/tuyển dụng/nghỉ việc của công ty cũ (nếu có)
 • 2 tấm ảnh thẻ 3x4cm

Ứng tuyển trực tiếp qua website của công ty

 • http://americandoor.com.vn/vi/tuyen-dung/co-hoi-nghe-nghiep

Ứng tuyển tại các website mà công ty đăng tin tuyển dụng (timviecnhanh.com, vietnamworks.com, careerbuilder.vn,...)

 • Website việc làm tại Career Builder: https://careerbuilder.vn/vi/nha-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-pacific-wood.25A85688.html

Gửi hồ sơ qua Email tuyển dụng của công ty: recruitment@americandoor.com.vn

Ứng viên có thể ứng tuyển các vị trí tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Pacific Wood bằng những cách như sau:

Nộp hồ sơ trực tiếp

 • Văn phòng Hội sở Công ty: Số 506/17 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM
 • Nhà máy sản xuất: Lô A1-2 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM

Hồ sơ bao gồm

 • Đơn dự tuyển (theo mẫu công ty)
 • Bản sao y các văn bằng, chứng chỉ liên quan
 • Sơ yếu lý lịch (chức thực trong vòng 6 tháng)
 • Giấy khám sức khoẻ (hiệu lức 6 tháng trở lại)
 • Bản sao y sổ hộ khẩu, CMND
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm/tuyển dụng/nghỉ việc của công ty cũ (nếu có)
 • 2 tấm ảnh thẻ 3x4cm

Ứng tuyển trực tiếp qua website của công ty

 • http://americandoor.com.vn/vi/tuyen-dung/co-hoi-nghe-nghiep

Ứng tuyển tại các website mà công ty đăng tin tuyển dụng (timviecnhanh.com, vietnamworks.com, careerbuilder.vn,...)

 • Website việc làm tại Career Builder: https://careerbuilder.vn/vi/nha-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-pacific-wood.25A85688.html

Gửi hồ sơ qua Email tuyển dụng của công ty: recruitment@americandoor.com.vn

 

Ứng viên có thể ứng tuyển các vị trí tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Pacific Wood bằng những cách như sau:

Nộp hồ sơ trực tiếp

 • Văn phòng Hội sở Công ty: Số 506/17 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM
 • Nhà máy sản xuất: Lô A1-2 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM

Hồ sơ bao gồm

 • Đơn dự tuyển (theo mẫu công ty)
 • Bản sao y các văn bằng, chứng chỉ liên quan
 • Sơ yếu lý lịch (chức thực trong vòng 6 tháng)
 • Giấy khám sức khoẻ (hiệu lức 6 tháng trở lại)
 • Bản sao y sổ hộ khẩu, CMND
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm/tuyển dụng/nghỉ việc của công ty cũ (nếu có)
 • 2 tấm ảnh thẻ 3x4cm

Ứng tuyển trực tiếp qua website của công ty

 • http://americandoor.com.vn/vi/tuyen-dung/co-hoi-nghe-nghiep

Ứng tuyển tại các website mà công ty đăng tin tuyển dụng (timviecnhanh.com, vietnamworks.com, careerbuilder.vn,...)

 • Website việc làm tại Career Builder: https://careerbuilder.vn/vi/nha-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-pacific-wood.25A85688.html

Gửi hồ sơ qua Email tuyển dụng của công ty: recruitment@americandoor.com.vn

 

Ứng viên có thể ứng tuyển các vị trí tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Pacific Wood bằng những cách như sau:

Nộp hồ sơ trực tiếp

 • Văn phòng Hội sở Công ty: Số 506/17 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM
 • Nhà máy sản xuất: Lô A1-2 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM

Hồ sơ bao gồm

 • Đơn dự tuyển (theo mẫu công ty)
 • Bản sao y các văn bằng, chứng chỉ liên quan
 • Sơ yếu lý lịch (chức thực trong vòng 6 tháng)
 • Giấy khám sức khoẻ (hiệu lức 6 tháng trở lại)
 • Bản sao y sổ hộ khẩu, CMND
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm/tuyển dụng/nghỉ việc của công ty cũ (nếu có)
 • 2 tấm ảnh thẻ 3x4cm

Ứng tuyển trực tiếp qua website của công ty

 • http://americandoor.com.vn/vi/tuyen-dung/co-hoi-nghe-nghiep

Ứng tuyển tại các website mà công ty đăng tin tuyển dụng (timviecnhanh.com, vietnamworks.com, careerbuilder.vn,...)

 • Website việc làm tại Career Builder: https://careerbuilder.vn/vi/nha-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-pacific-wood.25A85688.html

Gửi hồ sơ qua Email tuyển dụng của công ty: recruitment@americandoor.com.vn

 

Ứng viên có thể ứng tuyển các vị trí tuyển dụng tại Công ty Cổ Phần Pacific Wood bằng những cách như sau:

Nộp hồ sơ trực tiếp

 • Văn phòng Hội sở Công ty: Số 506/17 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM
 • Nhà máy sản xuất: Lô A1-2 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM

Hồ sơ bao gồm

 • Đơn dự tuyển (theo mẫu công ty)
 • Bản sao y các văn bằng, chứng chỉ liên quan
 • Sơ yếu lý lịch (chức thực trong vòng 6 tháng)
 • Giấy khám sức khoẻ (hiệu lức 6 tháng trở lại)
 • Bản sao y sổ hộ khẩu, CMND
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm/tuyển dụng/nghỉ việc của công ty cũ (nếu có)
 • 2 tấm ảnh thẻ 3x4cm

Ứng tuyển trực tiếp qua website của công ty

 • http://americandoor.com.vn/vi/tuyen-dung/co-hoi-nghe-nghiep

Ứng tuyển tại các website mà công ty đăng tin tuyển dụng (timviecnhanh.com, vietnamworks.com, careerbuilder.vn,...)

 • Website việc làm tại Career Builder: https://careerbuilder.vn/vi/nha-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-pacific-wood.25A85688.html

Gửi hồ sơ qua Email tuyển dụng của công ty: recruitment@americandoor.com.vn