Quy Trình Lắp Đặt Cửa Gỗ

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
 
Bước 1. Kiểm tra ô chờ (kích thước, độ thẳng đứng, vuông góc)  Trước khi bắt đầu lắp đặt, phải kiểm tra và xác định kích thước ô tường phải phù hợp bản vẽ đã duyệt.
Bước 2. Lắp đặt khung bao Kiểm tra bản vẽ chi tiết, kiểm tra hướng cửa: mở trái hay mở phải; sử dụng vật tư, thiết bị chuyên dụng để ráp khung lại với nhau.
Bước 3. Lắp đặt cánh cửa Gắn bản lề lên cánh sau đó treo cánh vào khung.
Bước 4. Lắp đặt phụ kiện Đo và xác định vị trí khóa & các phụ kiện khác của cửa theo bảng vẽ thiết kế được duyệt sau đó lắp khóa & phụ kiện.
Bước 5. Lắp đặt chỉ khung bao & chỉ chặn

Lắp chỉ khung bao vào giữa tường và khung bao bằng đinh, lắp chỉ chặn vào khung bao bằng đinh và kiểm tra sự hoàn thiện của toàn bộ cửa.


 
Xem thêmThu gọn
Dịch vụ khác
Điều Kiện Lắp Đặt Cửa Gỗ
Bảo hành - CSKH