Công nghệ sản xuất
Sản phẩm nội thất gỗ American Doors được sản xuất theo công nghệ engineer độc đáo, ghép finger-joint đảo chiều và ghép bề mặt bằng gỗ cứng lạng, tạo ra loại sản phẩm gỗ tự nhiên phù hợp hơn, có thể đáp ứng được những thay đổi bất thường của thời tiết và môi trường
Tin tức khác