CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
Khi mua hàng khách hàng có thể chuyển khoản hoặc máy cà thẻ thông qua tài khoản ngân hàng của công ty