Pacific Wood là công ty sản xuất sản phẩm gỗ sang trọng, đẳng cấp nhất Việt Nam và xứng tầm thế giới

Tạo ra sản phẩm đặc biệt thú vị.

Thị trường là những người bị hấp dẫn bởi sản phẩm mang thương hiệu American Doors.

Khách hàng mua sản phẩm mang thương hiệu American Doors mà không quan tâm đến thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc giá